Kuratert av Marius Wang
i samarbeid med Olga Robayo

Produsert av:

i samarbeid med: 

COLOMBORAMA er produsert med støtte fra:

 


EL BODEGON – Post mortem
Dortmund Bodega
19.04 – 26.04.2013

 

Dortmund Bodega vil huse en post-mortem utstilling for et av de viktigste alternative visningsstedene i Bogotá det siste tiåret; El Bodegón - et samarbeidsprosjekt mellom flere kunstnere og professorer fra ulike universitet i byen, som løftet undergrunns-scenen til et nytt nivå i perioden 2005 – 2009. Som alle kunstnerinitierte samarbeidsprosjekter var El Bodegón intenst, utrolig viktig og kortlevd. Samtidig markerte det også en drastisk endring og boostet mye av kunstscenen som vi finner i dagens Bogotá. Ikke bare deler El Bodegón og Dortmund Bodega likheter i navnet, – deres struktur og posisjon i deres respektive kunstscener kan også sees som et kulturelt og kunstnerisk brorskap. Om Dortmund Bodega vil spasere i sporene til El Bodegón vil fremtiden vise, men utstillingen vil presentere en idé om El Bodegón sitt virke og historie presentert gjennom en post-mortem dokumentarfilm produsert av Jimena Andrade og Marco Moreno, samt et publikasjonsprosjekt gjort i regi av Victor Albarracín, en av ildsjelene til El Bodegón. Det vil i tillegg holdes et seminar i relasjon til utstillingen. Dette vil sette søkelyset på mekanismene og naturen til alternative visningssteder, og se nærmere på hvordan de ulike sosiokulturelle og økonomiske forholdene som eksisterer i Bogotá og Oslo påvirker utviklingen av den lokale undergrunnsscenen.