Kuratert av Marius Wang
i samarbeid med Olga Robayo

Produsert av:

i samarbeid med: 

COLOMBORAMA er produsert med støtte fra:

 


RE place / RE quest
Fotogalleriet
24.05 – 30.06.2013


Angélica Teuta

Født i Medellin, 1985.
Bor og arbeider i Bogotá.

I sine arbeider benytter Angélica Teuta seg av lysprojeksjoner, enkle tekniske mekanismer, resirkulerte objekter og det fysiske visningsrommet for å forme et hybrid univers hvor kunstneren skaper et spenningspunkt mellom fotografi og skulptur. Installasjonene hennes plasserer således betrakter i en verden hvor ekspansjonen av tid og rom er med på å påvirke oppfattelsen av virkeligheten. På Fotogalleriet vil Angélica Teuta produsere en stedspesifikk installasjon hvor mange av de samme elementene benyttes, og hun vil iscenesette et landskap som tar utgangspunkt i den norske konteksten og henspeile hennes erfaringer og referanser til Norge.