Jaime Avila
Carlos Bonil og Miguel Kuan
Elkin Calderón
Carlos Castro
Wilson Díaz
Edinson Quiñones
José Alejandro Restrepo
María Isabel Rueda
Edwin Sánchez
Andrés Felipe Uribe


Kuratert av Marius Wang
i samarbeid med Olga Robayo

Produsert av:

i samarbeid med: 

med støtte fra:

 

Carlos Castro
Født i Bogotá, 1974.
Bor og arbeider i Bogotá.


I sin lek med sosiokulturelle og kunsthistoriske referanser bruker Carlos Castro skulpturer, tegninger, fotografier og
videoer, for å på ulikt vis ta for seg og kommentere det colombianske samfunnet, ideen om det urbane, dets opprinnelse, kulturelle arv og påvirkning av internasjonale strømninger. I utstillingen vises flere av Carlos Castros arbeider. Et refererer direkte til den kjente skulpturen av grunnleggerne av Roma, tvillingene Romulus og Remus som dier en hunnulv. Kunstneren har i sitt arbeid Empire (2011) re-kontekstualisert den opprinnelige skulpturen ved å bytte ut ulven med en utstoppet løshund fra Bogotá. I et annet verk spenner Castro ben på publikum med en appropriasjon av Robert Gobers Untitled (Leg) iført et utvalg av forfalskede klær fra kjente klesmerker. Arbeidet setter således søkelyset både på landets utmerkede forfalskningsvirksomhet samtidig som det også gir et humoristisk nikk til mange kunstneres flørt med ”kopier” av vestlige kunstneres arbeider.