Jaime Avila
Carlos Bonil og Miguel Kuan
Elkin Calderón
Carlos Castro
Wilson Díaz
Edinson Quiñones
José Alejandro Restrepo
María Isabel Rueda
Edwin Sánchez
Andrés Felipe Uribe


Kuratert av Marius Wang
i samarbeid med Olga Robayo

Produsert av:

i samarbeid med: 

med støtte fra:

 

José Alejandro Restrepo
Født i Bogotá 1959.
Bor og arbeider i Bogotá.


José Alejandro Restrepo har vært en markant aktør på den colombianske samtidskunstscenen siden midten av 80-tallet, hvor han gjennom sine arbeider har tatt for seg ulike sosiale og politiske problemstillinger i sitt hjemland. Hans eksperimentelle tilnærming til video som kunstnerisk medium har også gjort han til en pioner innen colombiansk videokunst. Restrepos arbeider er ofte orientert rundt kroppen som et religiøst og fysisk objekt ladet med en kollektiv hukommelse og personlige erfaringer. I El Caballero de la Fe (2011) har Restrepo tatt utgangspunkt i og bearbeidet arkivmateriale fra en lokal nyhetskanal som viser guerillagruppen M-19 sin beleiring av rettspalasset og hærens påfølgende storming som fant sted i sentrum av Bogotá i 1985. Arbeidet er ikke bare en dokumentasjon av Colombias voldelige historie, men gir også et bakteppe for en politisk situasjon som alle de andre yngre deltagende kunstnere i utstillingen har vokst opp i, og fremdeles lever under.