Jaime Avila
Carlos Bonil og Miguel Kuan
Elkin Calderón
Carlos Castro
Wilson Díaz
Edinson Quiñones
José Alejandro Restrepo
María Isabel Rueda
Edwin Sánchez
Andrés Felipe Uribe


Kuratert av Marius Wang
i samarbeid med Olga Robayo

Produsert av:

i samarbeid med: 

med støtte fra:

 

Edwin Sánchez
Født i Bogotá, 1976.
Bor og arbeider i Bogotá.


Edwin Sánchez trer inn i og dokumenterer byens brutale virkelighet i flere av sine prosjekter. Via videoarbeider og fotografier tar Sanchez for seg samfunnets ytre randsone og dets aktiviteter og personligheter. Kunstneren forblir ikke bare en ekstern betrakter, men går selv inn i situasjonene som utfolder seg. Denne nærheten og tilstedeværelsen kommer ofte til uttrykk, som i videotriologien Knife Lessons (2006-07) , hvor han går i skole hos en av byens gateranere for å stifte nærmere bekjentskap med hvordan det perfekte ransvåpenet, kniven, både skapes og benyttes på enklest og best mulig måte. Videoarbeidet fremstår med en didaktisk karakter, men innehar både en alvorlig, samt mer humoristisk undertone som er gjenkjennelig i mange av Sánchez arbeider.