Jaime Avila
Carlos Bonil og Miguel Kuan
Elkin Calderón
Carlos Castro
Wilson Díaz
Edinson Quiñones
José Alejandro Restrepo
María Isabel Rueda
Edwin Sánchez
Andrés Felipe Uribe


Kuratert av Marius Wang
i samarbeid med Olga Robayo

Produsert av:

i samarbeid med: 

med støtte fra:

 

Elkin Calderón
Født i Bogotá, 1975.
Bor og arbeider i Bogotá.


Gjennom sine videoarbeider observerer Elkin Calderón ulike fenomener i forskjellige miljøer hvor han også iscenesetter seg selv. I en overlapping mellom dokumentar og fiksjon tar han i videoarbeidet Dodgy (2012) for seg sine erfaringer som colombiansk immigrant i London. Dodgy er i ordets rette betydning en film som viser kunstnerens personlige opplevelser i den britiske storbyen sett gjennom hans tragikomiske blikk, men med en lekenhet som reiser spørsmål både i forhold til kunstnerrollen samt sosiokulturelle forskjeller og problemstillinger.