Jaime Avila
Carlos Bonil og Miguel Kuan
Elkin Calderón
Carlos Castro
Wilson Díaz
Edinson Quiñones
José Alejandro Restrepo
María Isabel Rueda
Edwin Sánchez
Andrés Felipe Uribe


Kuratert av Marius Wang
i samarbeid med Olga Robayo

Produsert av:

i samarbeid med: 

med støtte fra:

 

Maria isabel Rueda
Født i Cartagena, 1972.
Bor og arbeider i Puerto Colombia.


Maria Isabel Rueda er eneste kvinnelige representant i utstillingen BOGOTAPOLIS. Hun gir et eksempel på hvordan kulturelle kontekster definerer deltakelsen i, og ulike tilnærminger til, sine sosiale omgivelser. Machokulturen som er å finne i de fleste latinamerikanske samfunn er også rådende i Bogotá og i Colombia generelt, noe som også kommer til uttrykk i flere av hennes arbeider, hvor det er den sterke kvinneskikkelsen som forsøkes løftet frem. I kunstnerens håndtegnede animasjonsfilm La Mano en el Fuego (2008) møter vi et surrealistisk univers hvor kvinner slåss mot monstre, ville dyr, naturens krefter og hallusinasjoner. Akkompagnert av en blanding av sjamanistisk messing, skrik og jungellyder blir betrakter tatt med på en reise i kunstnerens drømmeverden og underbevissthetens univers. I arbeidet Vampiros de la Sabana, en serie fotografier av unge kvinnelige gothere fra Bogotá gjort i 2001, manifesteres det hvordan kulturelle strømninger flyter over og i hverandre på kryss av kloden som et resultat av dagens globalisering. Serien tar også for seg hvordan unge mennesker får utløp for sine fantasier i et skapt imaginarium ved å være distansert fra å delta i en ønsket kulturell kontekst, i dette tilfellet goth-kulturen og dens opprinnelse, og således hvordan individet både approprierer og interpreterer den aktuelle kulturen i sin egen kontekst.