Jaime Avila
Carlos Bonil og Miguel Kuan
Elkin Calderón
Carlos Castro
Wilson Díaz
Edinson Quiñones
José Alejandro Restrepo
María Isabel Rueda
Edwin Sánchez
Andrés Felipe Uribe


Kuratert av Marius Wang
i samarbeid med Olga Robayo

Produsert av:

i samarbeid med: 

med støtte fra:

 

Carlos Bonil
Født i Bogotá, 1979.
Bor og arbeider i Bogotá.


Kunstpraksisen til Carlos Bonil kjennetegnes av sin sterkt tilstedeværende DIY stil. Kunstneren benytter seg av et rikt mangfold av ulikt avfall, fra gammel emballasje til kassert elektronikk, som han så omformer til ulike skulpturer og større installasjoner. De siste årene har Bonil også integrert elektroniske mekanismer i sine objekter, noe som er med på å understreke hans lekenhet med materialene og som bygger oppunder hans tidvis høyst surrealistiske univers.

Miguel Kuan
Født i Pitalito, 1980.
Bor og arbeider i Bogotá.

Miguel Kuan arbeider med lydinstallasjoner integrert i forenklede mekaniske og motoriserte skulpturer som danner ulike scener og situasjoner hvor hans kreative bruk av materialer kommer til uttrykk. I kunstnerens univers transformeres dødt mekanisk materiale og elektronikk til hybride ”levende vesener” i form av ulike personligheter eller dyr som igjen er satt inn i situasjoner hvor disse altererer sine omgivelser med bevegelser og lyd.

For utstillingen BOGOTAPOLIS har Carlos Bonil og Miguel Kuan utarbeidet et samarbeidsprosjekt i form av en større interaktiv installasjon, hvor hver av kunstnerne har skapt sitt skulpturelle univers i form av to ulike personligheter, Gorzobia og Gazmuña, som møtes i noe som kan fremstå som en nabo-feide eller en battle mellom to kunstnerskap i herlig estetisk harmoni og utfoldelse.